Basistrainingen

Als basis voor iedere jeugdprofessional voorziet SPRING in de volgende basistrainingen:

Introductietraining
“Werken vanuit SPRING in het Stelsel Zorg voor de Jeugd West-Brabant West”

Nieuwe jeugdprofessionals volgen op hun eerste werkdag een introductieprogramma. Hier komen de regiovisie, inrichting van het jeugdbos, het werken in de driehoek en de vier binnen de regiovisie opgenomen bewegingen aan bod. (Van zorgen voor naar zorgen dat, van zorg naar preventie, van individueel naar systeemgericht en van intramuraal naar extramuraal).

Er is aandacht voor de gemeentelijke inrichting, de context per individuele gemeente en voor de inhoudelijke uitdagingen binnen dit vak.

Jeugdprofessionals van SPRING werken volgens de beroepsstandaard, zij werken oplossingsgericht en systeemgericht en werken samen met het (professionele) netwerk. De introductietraining is tevens de inhoudelijke start van het basisprogramma.

Jeugdhulpcatalogus en de arrangementen systematiek
Naast de Jeugdhulpcatalogus en de werking van de arrangementen systematiek, wordt hier nogmaals stilgestaan bij de positie van SPRING binnen het gemeentelijk veld en wat het werken binnen de driehoek (gemeente, SPRING, jeugdprofessional) van jeugdprofessionals vraagt.

De jeugdprofessional krijgt kennis van de ambtelijke omgeving en het werken in de driehoek en krijgt zicht op zijn positie en rol binnen het stelsel.

elm-content-2
elm-content-3
elm-content-4
elm-image-1
elm-image-2
elm-image-3
elm-image-4
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken